KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

Informácie o cykloznačení

Podstatnú časť cyklotrás tvorí maľované cykloznačenie ( farebné pismeno C na bielom podklade ), ktoré sa maľuje na stromy, stĺpy, kamene ...
Ďalším prvkom cykloznačenia sú veľké plastové cyklosmerovky, ktoré informujú cyklistu o smere a vzdialenostiach a to dvoma údajmi:
     1. informuje o bližšom významnom cieli
     2. udáva vzdialenosť diaľkového cieľa

Takzvaný cykloturistický stred Slovenska nájdete v starej časti mesta Detva

Malé plastové smerovky určujú smer určitej cyklotrasy.

 

 

Niečo k farebnému rozlíšeniu cyklotrás:

  červená - značí cyklomagistrály nadnárodného významu. Sú to trasy vhodné pre všetky druhy bicyklov, prechádzajú menej náročným terénom ( ak to prirodné dannosti dovoľujú )
 
modrá - značí paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie trasy mimo magistrály resp. náročnejšie trasy mimo magistrály
 
zelená - značí okruhy zdravia, rodinné trasy so strednou náročnosťou
 
žltá - značí ľahké trasy a spojky medzi cyklotrasami, krátke odbočky k prírodným alebo historickým zaujímavostiam
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002